Onderzoek

Diervoeder-experimenten

Feed Innovation Services heeft veel ervaring in het uitvoeren van diervoederonderzoek met pluimvee,  biggen en melkkoeien.

Ons onderzoek:

 • Wordt gekenmerkt door onafhankelijk, snel, flexibel en praktisch te zijn,
 • Is gericht op effecten van voederingrediënten, toevoegingsmiddelen en drinkwateradditieven,
 • Is resultaatgericht; resultaten kunnen worden gebruikt voor productregistratie en wetenschappelijke publicaties,
 • Is gebaseerd op experimenteel voer geproduceerd door een gespecialiseerd bedrijf: Research Diet Services en,
 • Is volledig: Van proefopstelling, statistische analyses tot rapportage.

De volgende medewerkers m.b.t. diervoederexperimenten staan ​​voor u klaar:

 • Willem Smink, PhD
  – Varkensvoederexperimenten
 • Arjan van der Kolk, MSc
  – Pluimvee onderzoek
 • Wouter Rijm, BSc
  – Voederformulering
 • Louis van Sterkenburg, BSc
  – Manager van de pluimveefaciliteit

Het type proeven dat we bij onze Nederlandse faciliteiten uitvoeren, is meestal gerelateerd aan

 • Pluimvee: Vleeskuiken- en leghennenonderzoek – Technische prestaties en gezondheid, Verteringsonderzoek, Proeven voor productregistratie, voereffect op eikwaliteit.
 • Varkens: technische prestaties, gezondheid, consistentie van mest, proeven voor productregistratie, groeiproeven.
 • Melkkoeien (praktijkbedrijven): voedereffecten op productieparameters, methaanproductie, uiergezondheid, melkkwaliteit.
 • In-vitro-systemen: Feed Innovation Services kan ook voeders of voederingrediënten testen in verschillende in-vitro-systemen. Deze testen worden meestal uitgevoerd in samenwerking met een van de afdelingen van Wageningen University & Research. Enkele van de mogelijkheden zijn fermentatiekarakteristieken, verteerbaarheidsmetingen en immuunstimulerende eigenschappen van specifieke ingrediënten.

Productontwikkeling

Feed Innovation Services helpt bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe producten. De belangrijkste gebieden voor productontwikkeling zijn in toevoegingsmiddelen en diervoederingrediënten. Wij helpen bedrijven bij (i) formulering en nieuwe receptontwikkeling, (ii) technologische behandelingen voor het verbeteren van de functionele eigenschappen en (iii) het testen van de producten in de dagelijkse praktijk.

De resultaten van Feed Innovation Services, als een onafhankelijk onderzoeksbureau, kunnen door de klant worden gepubliceerd of anderszins worden gebruikt voor onderzoeks- of marketingcommunicatiedoeleinden.

Onderzoek ter plaatse

Feed Innovation Services kan praktijkgericht on-site onderzoek uitvoeren op de locatie van de klant of op een boerderij. We kunnen de (experimentele) voeders laten produceren volgens de wensen van de klant. Een gedetailleerd protocol wordt opgesteld waarin alle handelingen op de boerderij of op de locatie van de klant worden beschreven en dient als leidraad bij het verzamelen van gegevens.

Wanneer chemische analyse van specifieke monsters nodig is, zullen de verschillende analyses worden uitgevoerd in één van de gekwalificeerde laboratoria binnen ons netwerk en zullen de resultaten met u worden besproken. Analyse van de gegevens en rapportage van de resultaten wordt gedaan door één van de Feed Innovation Services-experts. Discussie over de beste manier om door te gaan en hulp bij de volgende stappen die moeten worden genomen, zullen u helpen uw doelen te bereiken. Op deze manier kunnen verschillende voeders worden getest, maar ook verschillende voerstrategieën of managementstrategieën kunnen worden getest en mogelijkheden tot optimalisatie hiervan besproken.

Literatuurstudies

In veel gevallen begint productontwikkeling met een grondige studie van de wetenschappelijk gepubliceerde literatuur over een specifiek onderwerp. Feed Innovation Services heeft ruime ervaring met wetenschappelijke literatuurstudies.