Project-referenties

Title: Development of premixes for the African market – hot climate conditions
Period: 2015 –
Role Feed Innovation Services: Project leader
Project partner(s): Feed producers
Contact person: Arjan van der Kolk, MSc or Matthew Wedzerai, MSc
Summary: Development of premixes for different animal categories and phases of growth, suitable for the climatic conditions of African countries; with the intention of improving feed quality and animal production. Feed formulation advice is also combined with these tailor-made feed products.

Titel: Gezonde kiemen voor jonge dieren
Periode: 2017-2018
Role Feed Innovation Services: projectleider
Projectpartner (s): –
Contactpersoon: Arjan van der Kolk, MSc
Samenvatting: Dit project richt zich op de haalbaarheid van het ontwikkelen van gezonde zaailingen voor jonge dieren; door zaadontkiemingsproeven en een kleinschalige veevoederproef. Onlangs werd duidelijk dat het gehalte aan specifieke bioactieve gezondheidsbevorderende verbindingen in zaailingen kan worden verbeterd door modificaties tijdens het kiemproces; het niveau van specifieke anti-nutritionele factoren (ANF’s) wordt ook verminderd tijdens kieming.

Titel: Valorisatie van bijproducten van de visserijsector
Periode: 2017-2019
Role Feed Innovation Services: projectdeelnemer
Projectpartner (s): verschillende Nederlandse bedrijven actief in de visindustrie
Contactpersoon: Willem Smink, PhD
Samenvatting: kennis opdoen over verschillende visserijbijproducten en een hoogwaardig gebruik van de bijproducten creëren

Titel: Coccidiose reductie bij slachtkuikens
Periode: 2017-2018
Role Feed Innovation Services: projectleider
Projectpartner (s): Poultry veterinary practice, Veterinair laboratorium & een partner die betrokken is bij de productie van antilichamen
Contactpersoon: Marlou Bosch, PhD
Samenvatting: Stimulatie van de integriteit van de darm en immuniteit tegen de parasiet Eimeria

Titel: Calcium in vleeskuikenvoeding
Periode: 2017
Role Feed Innovation Services: projectleider
Projectpartner (s): –
Contactpersoon: Arjan van der Kolk, MSc
Samenvatting: Onderzoek naar vermindering van de negatieve interacties van calcium met andere nutriënten in vleeskuikens

Titel: Natuurlijk gezonde kalveren in Duitsland en Nederland
Periode: 2016 – 2018
Role Feed Innovation Services: projectleider
Project partner(s): Haprodia GmbH
Contactpersoon: Arjan van der Kolk, MSc
Samenvatting: Onderzoek naar vermindering van de cryptosporidiose bij kalveren door voedermaatregelen
Finance: Dit project wordt mede gefinancierd door INTERREG

Titel: Campylobacter-reductie bij slachtkuikens
Periode: 2015 – 2017
Role Feed Innovation Services: projectdeelnemer
Projectpartner (s): Poultry veterinary practice & Veterinary laboratory
Contactpersoon: Arjan van der Kolk, MSc
Samenvatting: Onderzoek naar de ontwikkeling van een integrale aanpak, inclusief vaccin, diervoederadditief en een snel diagnostisch hulpmiddel om Campylobacter bij slachtkuikens te verminderen

Titel: Onderzoek naar de haalbaarheid van het implementeren van een Nederlandse formuleringstechnologie en ingrediënten voor diervoeding in de voederindustrie van Zimbabwe
Periode: 2015 – 2016
Role Feed Innovation Services: projectleider
Projectpartner (s): Windmill (Pvt.) Ltd
Contactpersoon: Arjan van der Kolk, MSc & Matthew Wedzerai, MSc
Samenvatting: een haalbaarheidsstudie om de economische en ecologische voordelen te onderzoeken van de toepassing van de Nederlandse feedformuleringssoftware en voedermiddelendatabase op de momenteel gebruikte systemen door lokale voederproducenten in Zimbabwe.

Titel: Praktische voedingsmaatregelen voor methaanreductie op melkveebedrijven
Periode: 2011 – 2013
Role Feed Innovation Services: projectleider
Projectpartner(s): ForFarmers, Valacon Dairy, Ropapharm International & Speerstra Feed Ingredients
Samenvatting: In dit project zullen verschillende voedingsmaatregelen worden geëvalueerd t.a..v. hun effect op de methaanproductie van melkkoeien in de dagelijkse praktijk, gemeten met een innovatieve methode.

Titel: Snelle detectiekit ter bepaling van mastitis pathogenen, te gebruiken door de melkveehouders
Periode: 2011 – 2012
Role Feed Innovation Services: projectpartner
Projectpartner (s): Biotechnologiebedrijf
Samenvatting: Ontwikkeling van een testkit voor melkveehouders voor de detectie van mastitispathogenen.

Titel: Gezond varkensvlees
Periode: 2011
Role Feed Innovation Services: projectleider
Projectpartner (s): leverancier van ingrediënten, varkenshouderij, slachthuis, vleesverwerkende industrie en Koreaanse voederfabriek
Samenvatting: Ontwikkeling van gezond varkensvlees via directe depositie en eigen synthese van EPA en DHA in varkensvlees.

Titel: Berekening van de methaanproductie door pensfermentatie van rundvee; berekend met de IPCC_GPG Tier 2-methode
Periode: 2010
Role Feed Innovation Services: projectleider
Projectpartner (s): RIVM
Samenvatting: Berekening van de methaanproductie in Nederland met de IPCC_GPG Tier 2-methode.

Titel: methaanemissiebeperkende voeders en gezondere melk
Periode: 2010
Role Feed Innovation Services: projectleider
Projectpartner (s): Vereniging melkveehouders
Samenvatting: hogere niveaus van linolzuur en linoleenzuur leiden tot hogere niveaus van geconjugeerde linolzuur in de melk en een verminderde methaanproductie in de pens.