Europa

In de Europese markt voor diervoeders en voedingsmiddelen worden gezondheidsaspecten van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, het waarbrogen van de diergezondheid, het dierenwelzijn en de duurzaamheid steeds belangrijker. Bedrijven in de voederketen zetten zich o.a. in voor vermindering van het gebruik van antibiotica door de ontwikkeling van natuurlijke alternatieven, een strikte kwaliteitsborging van de voederketen en een optimaal efficiënt en duurzaam gebruik van ingrediënten.

Onze kernactiviteiten voor onderzoek en ontwikkeling in de Europese feed-food keten worden uitgevoerd voor bedrijven die actief zijn in de volgende segmenten: leveranciers van ingrediënten, additieven industrie, veterinaire industrie en diervoederfabrikanten. In specifieke projecten werkt Feed Innovation Services ook nauw samen met overheidsinstellingen, grote dierhouderijen, slachthuizen en de levensmiddelen industrie.

Voerexperimenten worden uitgevoerd op onze experimentele onderzoeksfaciliteiten voor varkens en pluimvee en voor melkvee op praktijkbedrijven.

Naast onze advies- en R & D-activiteiten, helpen we Europese bedrijven uit de feed-food keten ook bij de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten in Azië. Zie ook onze zakelijke ondersteuningsdiensten.